Camelot geeft u de beste adviezen die leiden tot de juiste bedrijfsoplossingen!

Proactief Monitoring

Het goed kunnen managen en monitoren van uw ICT infrastructuur is van groot belang. Camelot ICT biedt u met iRMA (intelligent Remote Monitoring Application) pro-actief beheer aan voor uw ICT infrastructuur. Vooraf bent u op de hoogte van de performance van uw ICT.

Camelot ICT beschikt over een monitoringssysteem dat inzicht geeft in het functioneren van uw ICT. Met onze proactieve monitoring voor uw gehele ICT hoeft u niet meer te bellen als er een storing is. In het vervolg bellen wij u!

De voordelen van iRMA monitoring van SFIX:

 • Pro-actief kunnen monitoren van uw ICT
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 • Trend-analyses kunnen maken
 • SLA controles
 • (Server)Ruimte bewaking

De voordelen van iRMA monitoring van SFIX:

 • Pro-actief kunnen monitoren van uw ICT
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 • Trend-analyses kunnen maken
 • SLA controles
 • (Server)Ruimte bewaking

SLA overeenkomsten

Niet alleen wilt u snel gewaarschuwd worden bij uitval, maar u wilt ook de SLA-rapportage bij de hand hebben om direct te weten wat de gevolgen zijn voor uw interne of externe klanten en misschien ook wel om daarmee de service provider aan te kunnen spreken op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.

Zijn de kantoorapplicaties “in de lucht”? En is het allemaal wel snel genoeg?

Vragen die iedere Service Manager zichzelf regelmatig stelt – immers: de kwaliteit van de kantoorautomatisering bepaalt toch ook in grote mate de kwaliteit van het organisatieresultaat. Want iedere medewerker die zijn werk niet kan doen kan op dat moment ook niet bijdragen aan het resultaat van de organisatie. Of dat nou diensten zijn of producten. Daarom is het zo belangrijk om constant de vinger aan de ICT-pols te kunnen houden. En daarom:

Laat iRMA op uw kantoor passen!

Wie kan u nou beter vertellen hoe de kantoorautomatisering wordt ervaren dan een medewerker? En dat is nou precies een van de dingen die u met iRMA kunt regelen: een virtuele kantoormedewerker die u continu op de hoogte houdt van zijn ervaring in uw kantoor! Niet alleen op uw hoofdkantoor, maar in een oogopslag de kwaliteit zien van alle bewaakte onderdelen over alle vestigingen. Alle essentiële onderdelen van uw ICT worden als het ware nagespeeld:

 • Is het informatiesysteem beschikbaar?
 • Reageert het informatiesysteem binnen gestelde normen?
 • Kan het internet gebruikt worden?
 • Is het intranet online?
 • Is het netwerk voldoende snel?

Het enige dat u hoeft te doen is per kantoor een referentie-pc in te richten die representatief is ten opzichte van de werkplekken van de echte medewerkers. iRMA geeft u daarna de opdracht om continu op regelmatige basis de kantoorapplicaties te testen.

iRMA – (Server) Ruimtebewaking

De ruimtebewakingsunit is ontwikkeld om de belangrijke omgevingsfactoren in een (server)ruimte te bewaken. Zo bewaakt de RuimtebewakingsUnit bijvoorbeeld op het uitvallen van de stroom in uw belangrijk(st)e ruimte. Bijvoorbeeld door het bewaken van de oplopende temperatuur (wegens uitvallen van airco) of de alarmsignalen van de UPS zelf.

Een andere bijzondere eigenschap is het herkennen van schroeilucht. En dat is echt bijzonder omdat, anders dan bij gangbare brand- en rookmelders, er nog geen zichtbare verandering van de luchtsamenstelling hoeft te zijn om toch de alarmerende situatie te kunnen herkennen.

Daarom kan in een nog vroegere fase worden ingegrepen, waardoor brand- en gevolgschade voorkomen wordt. De RBU kan plug-and-play aan het netwerk en aan iRMA monitorframework gekoppeld worden.

De ruimtebewakingsunit (RBU) heeft standaard de volgende sensoren ingebouwd:

 • Temperatuur;
 • Spanningsmeting via eigen aansluiting;
 • Schroeilucht (scorching);
 • Vluchtige organische oplosmiddelen (brandbare gassen);
 • Luchtvochtigheid;
 • Daarnaast heeft de RBU 3 universele in/uitgangspoorten voor bijvoorbeeld deurcontact- of lekwatersensoren.

Als de temperatuur in uw serverruimte snel stijgt (bijvoorbeeld wegens het uitvallen van de stroom en dus ook van de airco) dan is het zaak daar snel en adequaat op te kunnen reageren. Met de iRMA monitor suite kunt u pro actief én snel gealarmeerd worden.

Daarnaast biedt de Ruimtebewakingsunit nog andere koppelingsmogelijkheden. De universele in/uitgangspoorten kunnen via de managementsoftware gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een vochtsensor of ook aan een webcam die een aantal foto’s maakt bij het bijvoorbeeld opengaan van een deur.