Camelot geeft u de beste adviezen die leiden tot de juiste bedrijfsoplossingen!

Proactief Monitoring

Het goed besturen en controleren van uw ICT infrastructuur is van groot belang. Camelot ICT biedt u met iRMA (intelligent Remote Monitoring Application) proactief beheer aan voor uw ICT infrastructuur. Vooraf bent u op de hoogte van de performance van uw ICT.

Camelot ICT beschikt over een monitoringssysteem dat inzicht geeft in het functioneren van uw ICT. Met onze proactieve monitoring hoeft u niet meer te bellen als er een storing is. Vanaf u bellen wij u!

Zijn de kantoorapplicaties 'in de lucht'? En is het allemaal wel snel genoeg?

Dat zijn vragen die iedere service manager zichzelf regelmatig stelt - immers: de kwaliteit van de kantoorautomatisering bepaalt in grote mate de kwaliteit van het organisatie resultaat. Iedere werknemer die zijn werk niet kan doen, kan op dat moment niet bijdragen aan het resultaat van de organisatie. Of het nu diensten of producten zijn. Daarom is het van groot belang om continu de vinger aan de ICT-pols te kunnen houden. En daarin is iRMA monitoring een belangrijke partner.

De voordelen van iRMA monitoring van Camelot ICT groep:

 • Proactief kunnen monitoren van uw ICT
 • Uitgebreide rapportage mogelijkheden
 • Trend-analyses maken
 • SLA controles
 • (Server) Ruimte bewaking

Proactief monitoren van uw ICT
Wie kan u beter informeren over de kantoorautomatisering dan een werknemer? Wat zijn de ervaringen en belevingen met betrekking tot het gebruik? Dat is precies een van de dingen die u met iRMA kunt regelen. Een virtuele kantoorwerknemer die u continu op de hoogte houdt van zijn ervaringen in uw kantoor. Niet alleen op uw hoofdkantoor, maar in één oogopslag de kwaliteit zien van alle bewaakte onderdelen, over alle vestigingen. Alle essentiële onderdelen van uw ICT worden als het ware nagespeeld:

 • Is het informatiesysteem beschikbaar?
 • Reageert het informatiesysteem binnen de gestelde normen?
 • Kan het internet gebruikt worden?
 • Is het intranet online?
 • Is het netwerk snel genoeg?

Het enige wat u hoeft te doen is per kantoor een referentie-pc in te richten die representatief is ten opzichte van de werkplekken van echte werknemers. Vervolgens geeft u iRMA de opdracht op regelmatige basis de kantoorapplicaties te testen.

SLA controles
U wilt niet alleen gewaarschuwd worden bij uitval, maar u wilt ook de SLA-rapportage bij de hand hebben om direct te weten wat de gevolgen zijn voor uw interne of externe klanten. Dit is niet alleen belangrijk voor het functioneren van uw eigen bedrijf, maar misschien ook wel om daarmee de service provider aan te kunnen spreken op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.

iRMA - (server) Ruimte bewaking

De ruimte bewakingsunit is ontwikkeld om belangrijke omgevingsfactoren in een (server)ruimte te bewaken. De ruimte bewakingsunit bewaakt uw belangrijkste ruimte bijvoorbeeld op het uitvallen van de stroom. Dit kan door het bewaken van de oplopende temperatuur (wegens het uitvallen van de airco) of op de alarmsignalen van de UPS zelf. 

Een bijzondere eigenschap is het herkennen van schroeilucht. Dit is heel bijzonder omdat, anders dan bij gangbare brand- en rookmelders, er nog geen zichtbare veranderingen van de luchtsamenstelling hoeft te zijn om toch een alarmerende situatie te herkennen. Daardoor kan in een nog eerdere fase worden ingegrepen, waardoor brand- en gevolgschade voorkomen kunnen worden. De ruimte bewakingsunit (RBU) kan plug-and-play aan het netwerk en aan het iRMA monitor framework gekoppeld worden.

De RBU heeft standaard de volgende sensoren ingebouwd:

 • Temperatuur
 • Spanningsmeter via eigen aansluiting
 • Schroeilucht (scorching) detector
 • Vluchtige organische oplosmiddelen (brandbare gassen)
 • Luchtvochtigheid
 • 3 universele in- en uitgangspoorten voor bijvoorbeeld deurcontact- of lekwatersensoren

Als de temperatuur in uw serverruimte snel stijgt (bijvoorbeeld door het uitvallen van de stroom en dus ook van de airco) dan is het zaak daar snel en adequaat op te kunnen reageren. Met de iRMA monitor suite kunt proactief en snel gealarmeerd worden.

Daarnaast biedt de ruimte bewakingsunit nog andere koppelingsmogelijkheden. De universele in- en uitgangspoorten kunnen via managementsoftware gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een vochtsensor of aan een webcam die foto's maakt, bijvoorbeeld bij het opengaan van een deur. 

Maak gebruik van de mogelijkheden en oplossingen die iRMA biedt voor uw bedrijf.